IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.glasbena-sezana.si za katerega skrbi Glasbena šola Sežana.

Opis dostopnih vsebin:

  • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo ter navigacijo.
  • Programska koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.
  • Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki.
  • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
  • Spletna stran je optimizirana za bralnike.
  • Spletna stran ima delno kazalo strani.

Stopnja skladnosti

Spletna stran sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji AA. Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Nedostopne vsebine:

  • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
  • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za zavod nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
  • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga zavod ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
  • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga zavod ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Osnutek izjave o dostopnosti je bil pripravljen ob prenovi spletnih strani, dne 27. 09. 2022. Metoda, ki smo jo pri oblikovanju te izjave uporabili je samoocena. Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 04. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Vsa vprašanja ali komentarje povezane s spletno dostopnostjo nam pošljite na e-pošto info@gssezana.net. Odgovorili vam bomo v 8 dneh od prejema obvestila oz. prošnje. V kolikor v roku 8 dni od prejema ne bo možno podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bo odgovor lahko podan v celoti.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

Izvršilni organ za morebitne postopke je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna Ulica 1, 1000 Ljubljana, gp.irsid@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) opravljajo inšpektorji Ministrstva za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.