Mednarodno tekmovanje solo pevcev “ARTISTI DELLA VOCE”

Č E S T I T K E

tekmovalcu

MANUELU PERHAVCU

učiteljici Mateji Petelin Zobin in korepetitorki Jani Zupančič

za prejet dosežek

na

Mednarodnem tekmovanju solo pevcev “ARTISTI DELLA VOCE”,

16. in 17. 12. 2023, Novi Sad (Srbija)

99 točk in 1. nagrada ter

2. mesto v v svoji (III) kategoriji