MUSICA GORITIENSIS

Č E S T I T K E

učencu in učiteljici za prejet dosežek

na

2. MEDNARODNEM TEKMOVANJU

MUSICA GORITIENSIS

april 2022

Sebastian ŠIMETIĆ -klavir

SREBRNO PRIZNANJE

 93 točk

Učiteljica: Jana Zupančič