PREDSTAVITEV VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli (v nadaljevanju: učenci ) pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.

Program, ki ga izvajamo na GLASBENI ŠOLI SEŽANA:

  • program predšolske glasbene vzgoje (1.leto)
  • program glasbene pripravnice (1.leto)
  • glasbeni program (4,6 oziroma 8 let)

Glasbeni izobraževalni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja. Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, cilji in standardi znanja.