INSTRUMENTALNI POUK

Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja. V tem programu se učenci vključijo k instrumentalnemu pouku, izbira instrumenta pa mora biti skrbno pretehtana. Pri odločitvi zanj je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi instrumenti potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje.

Pomen tega programa je v odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti ter v doseganju ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za vključevanje v ljubiteljske instrumentalne ansamble, orkestre in pevske zbore.

V programu glasba se učenci izobražujejo na nižji in višji stopnji. Nižja stopnja traja 6 let, višja pa 2 leti. Obvezna predmeta na obeh stopnjah sta instrument in nauk o glasbi oziroma solfeggio na višji stopnji. Na predlog učitelja pa lahko učenec obiskuje tudi komorno igro in orkester.

Individualni pouk instrumenta se izvaja dvakrat tedensko po 30 minut na nižji stopnji, oziroma 45 minut na višji stopnji od 7. razreda dalje.