NAUK O GLASBI

Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z otrokovimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od sedem do dvanajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

Nauk o glasbi se izvaja en krat tedensko in traja 45, 60 ali 90 minut odvisno od števila otrok v posamezni skupini.

UČENCI

  • razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh (ritmični, melodični in harmonski),
  • se usposobijo za analitično zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
  • spoznajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti,
  • razvijejo sposobnost pozornega doživljajsko-analitičnega poslušanja,
  • sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
  • spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja, razširjajo poznavanje glasbene literature,
  • razvijajo estetsko občutljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
  • v skladu s svojimi zmožnostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
  • spoznajo osnove glasbenega oblikovanja,
  • se navajajo na sodobno glasbeno tehnologijo.