Predstavitev instrumentov pred vpisom v novo šolsko leto

Predstavitev Glasbene šola Sežana

Podružnice Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-Kozina

Maj 2021