PREDSTAVITEV STARIH LJUDSKIH GLASBIL IZ ISTRE IN GLASBIL ZA STARO GLASBO

V sredo, 12. 10. 2022, je bila na šoli za učence programov Solfeggio I. in II. organizirana predstavitev z delavnico: »Stara ljudska glasbila iz Istre in glasbila  za staro glasbo«. Sežanski in komenski učenci obeh programov so se udeležili dvourne delavnice v Vrabčevi dvorani, katero je vodil priznani ljudski godec in glasbenik, g. Marino Kranjac. Predstavil je zgodovinski razvoj tako istrskih glasbil, kot glasbil za izvajanje stare evropske umetne glasbe. Učenci so spoznali, da je povezava med ljudskimi in umetnimi instrumenti zelo tesna. Predavatelj je vsako glasbilo – katerih ni bilo malo, natančno predstavil in nanj tudi zaigral. Učenci so tako imeli možnost slišati različna evropska godala (rebel, viella, vijulinčić, istrski mali bas, lajna na tipke), brenkala (mandora, tamburica, mandolina, srednjeveška lutnja, oprekelj), pihala (klarinet iz trstike, dvojnice, piskala z enojnim trsnim jezičkom, sopele, istrski mih, francoske dude), glasbila s tipkami (trieština) in glasbila z opno. Tudi sami so imeli možnost sodelovati in poskusiti določene instrumente. Tako smo lahko videli in slišali tipično zgodovinske godčevske sestave.

Dve šolski uri sta minili zelo hitro in predvsem poučno, zato si v bodoče vsi – tako učenci, kot učiteljice solfeggia želimo več takšnih obiskov na šoli.

Za aktiv NGL, Polona Prosen

Foto: Sabina D. Trifković