GLASBENA ŠOLA SEŽANA

Začetki glasbenega izobraževanja na sežanskem segajo v leto 1951. Med leti 1951 do 1953 je glasbeno poučevanje potekalo v glasbenem tečaju. Zanimanje za glasbeni tečaj je bilo veliko, saj je bilo že v letu 1952 vpisanih vanj 53 učencev, ki so se učili različnih instrumentov. Največ jih je obiskovalo pouk klavirja, nekaj manj harmonike, violine in klarineta. Vsi učenci pa so obiskovali nauk o glasbi, ki so ga izvajali po skupinah.

S sklepom Okrajnega ljudskega odbora Sežana štev. I 2176/18 – 1953 je bila avgusta 1953 ustanovljena Nižja glasbena šola Sežana, ki je 1. septembra 1953 v prostorih na Partizanski cesti 41, bolje poznanem Starem gradu, v Sežani začela z delom.

V prvem šolskem letu je bilo vpisanih 57 učencev, ki so se poleg nauka o glasbi lahko učili klavir, violino, harmoniko in pihala.

Leta 1976 je pričel delovati dislocirani pouk nauka o glasbi, harmonike in klavirja v Komnu, v šolskem letu 1979/80 je šola razširila svojo dejavnost na oddelek nauka o glasbi in pihal v Divačo, 1993 pa smo pričeli s poukom tudi v Hrpeljah- Kozini.

Danes šola združuje preko 320 učencev, kar predstavlja 17,46 % šoloobveznih otrok. V okviru šole danes delujeta godalni in harmonikarski orkester in kar trije mladinski pihalni orkestri, učenci pa lahko obiskujejo pouk klavirja, harmonike, kitare, godal, pihal, trobil in tolkal.

V tako imenovani »Vrabčevi dvorani« Glasbene šole Sežana prirejamo številne nastope, revije in tekmovanja, pri organizaciji kulturnih prireditev sodelujemo s Kosovelovim domom in Kosovelovo knjižnico, društvi, šolami in vrtci. Dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter usmerjanje učencev v študij glasbe pa so tiste dejavnosti, ki dajejo šoli prepoznavnost.

V vseh teh letih smo vzgojili mnogo ljubiteljev glasbe, amaterskih glasbenikov in takih, ki so si glasbo izbrali za svoj poklic. V šolskem letu 2003-2004 je šola praznovala 50-let obstoja. Poleg številnih koncertov smo v sklop praznovanj vključili tudi izid zgoščenke in jo predstavili ob slovenskem kulturnem prazniku

Ivo Bašić, ravnatelj