USTANOVITELJ ŠOLE

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana je sprejel občinski svet občine Sežana na seji dne 22. 04. 1999, objavljen v uradnem listu RS, št.55/99.

V skladu s spremembo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/2007-UPB5 in št. 36/2008) je Občinski svet Občine Sežana na seji 19.6.2008 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana ( Uradni list RS,št.67/2008).

Šola ima organizirano glasbeno izobraževanje na:

  • matični glasbeni šoli Sežana
  • oddelku Divača
  • oddelku Hrpelje – Kozina
  • podružnici Komen

Glasbena šola Sežana deluje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o glasbenih šolah in Odloka o ustanovitvi.