Seminar za pianiste, prof. Vladimir Babin

Med 16. in 18. decembrom 2021 je na Glasbeni šola Sežana potekal seminar s priznanim profesorjem Vladimirjem Babinom. Seminarja se je udeležilo lepo število učencev s kar osmih glasbeni šol s primorske regije in tudi slušatelji iz GŠ Celje. Zasedeni so bili praktično vsi razpoložljivi termini. Profesor Babin je pred več kot dvajsetimi leti že poučeval in bil del kolektiva GŠ Sežana. Trenutno je zaposlen kot redni profesor na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Po uspešno izvedenem seminarju smo smo si bili enotni, da ga lahko še kdaj ponovimo.